Åsnes formannskap har, i møte 13.06.22, sak 027/22, vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for Flisa del 6, gnr 97 bnr 17 mfl ut til 1. gangs offentlig ettersyn.

 

På vegne av Solør Hus AS varsles det i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 igangsetting av planarbeid for «Detaljregulering for Haakon Trangsruds veg 24», arealplan-ID 2021001.

  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 har planutvalget i Åsnes, i møte den 30.11.2020, i sak 065/20, vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan med tilhørende dokumenter for Færder camping, plan-ID 2019001, ut til 1. gangs offentlig ettersyn.

 

På vegne av Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) gjøres det i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 kjent igangsetting av planarbeid for Finnskogbanen (gnr/bnr: 6/9, 6/25 og deler av 87/1) i Åsnes kommune. 

 

Planprogram for detaljregulering Sparbysund-Balnes flomverke, plan-id 2020002, legges ut til offentlig ettersyn.

 

På vegne av Øystein Østgaard gjøres det i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8, kjent igangsetting av planarbeid for Kverntjern hyttefelt i Åsnes kommune på gnr/bnr: 5/1. 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 har planutvalget i Åsnes, i møte den 13.05.2019, i sak 013/19, vedtatt å legge forslag til områdereguleringsplan med tilhørende dokumenter for Skogen, plan-ID 2017001, ut til 1. gangs offentlig ettersyn.