Hytterenovasjon

I Åsnes kommune er det obligatorisk hytterenovasjon for hytter/fritidsboliger og boliger som benyttes som fritidsbolig.

Forskrift om hytterenovasjon finner du her

Sats for hytterenovasjon i 2023 er kr. 1472,- eks. mva., samt et administrasjonsgebyr på 60 kr.

Dette faktureres sammen med øvrige kommunale avgifter.

Det er plassert oppsamlingscontainere for hytteavfall rundt omkring i kommunen. Containerne er grønne og hvite, merket med «Hytterenovasjon», og de har seks låsbare luker i handlepose-størrelse. Containerne er for mottak av ordinært avfall fra hytter og fritidsboliger.

Det er egne dunker for papp/papir ved hyttecontainerne. Disse tømmes jevnlig, men blir erfaringsmessig fort fylt opp igjen.

Noen steder er det også container for glass og metall.

Farlig avfall, inventar, byggeavfall o.l. skal leveres på en gjenvinningsstasjon.

 

 I Åsnes kommune er hyttecontainerne plassert på følgende steder:

  • Vermundsjøen      Ved Vermundsjøen samfunnshus, Linnavegen 506
  • Skalbukilen           Ved den gamle bensinstasjonen, Kaptein Dreyers veg 1524
  • Kjellmyra               Ved Kjellmyra blomster og garn, Kvernvegen 1
  • Arneberg               Ved bussholdeplassen på Kvesetmoen, Solørvegen 1098
  • Hof-Åsa                 Ved idrettsplassen, Åsavegen 423
  • Hof-Finnskog         Ved grendehuset i Nysætra, Nysætervegen 11
  • Rogsjøen                Ved rastebord ved sørenden av sjøen, Kynndalen 967

Kart som viser plassering av containerne finner du her

 

Eier av hytte/fritidsbolig i Åsnes kan hente ut to nøkler til containerne på følgende steder:

Ekstra nøkler kan kjøpes på Bibliotek & Informasjon i Åsnes Rådhus for kr. 50 pr. stk.

 

De som kjører om Grue eller Våler på vei hjem fra hytta kan benytte hyttecontainerne som finnes der. Nøklene som hentes ut passer til alle containerne i Våler, Åsnes og Grue.

Informasjon om plassering av containere i Våler og Grue finnes her

Kart som viser plasseringen finnes her

 

De som kjører om Nord-Odal kommune på vei hjem kan benytte seg av hyttecontainerne som finnes der. Det er ingen nøkler til disse containerne.

Informasjon om hyttecontainere i Nord-Odal finner du her  

Kart med plassering finner du her 

 

Sommerrenovasjon

Et alternativ til hytterenovasjon er sommerrenovasjon. Når hytta/fritidseiendommen er tilknyttet sommerrenovasjon har man egne dunker som tømmes fra april til oktober. Denne ordningen er noe dyrere enn hytterenovasjon.

Ved spørsmål om sommerrenovasjon, ta kontakt med Solør Renovasjon.

 

Kontaktinfo

Malin Eline Olsen Støa
Rådgiver
E-post
Mobil 45 97 21 35