Tømming av septik

Kommunen plikter i henhold til forurensningsloven §26 å sørge for tømming av mindre renseinnretninger som slamvskillere og oppsamlingstanker med sanitært avløpsvann.

Denne tjenesten utføres av Kolstad Vann og Avløp 

 

Forskrift for septikrenovasjon i Åsnes kommune finner du her 

 

 

Omtrentlige tider for tømming på ordinær rute

(Gjelder helårsboliger)

Gjesåsen: Januar og februar

Flisa: Februar, mars, april og mai

Kilen: Juni, juli og august

Jara: August, september og oktober

Østsiden: November og desember

 

Dette er kun omtrentlige tider som kan avvike noe. Abonnentene blir varslet om forestående tømming via tekstmelding på mobiltelefonen.

Kummene må gjøres lett tilgjengelig for tømming med bil. Overdekning av kummer med jord, is snø e.l. skal fjernes av abonnenten før tømming skal utføres. Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen. 

 

For fritidsboliger er det i utgangspunktet tømming hvert fjerde år.

Ved ønske om hyppigere tømming, vennligst kontakt tekniske tjenester i Åsnes kommune på telefon 62956600.

 

Tømminger utenom ordinær rute

Ved behov for tømminger utenom ordinær rute, ta kontakt med Kolstad Vann og Avløp på tlf. 90 18 47 46.

 

 

Gebyrer for septikrenovasjon

Gebyrer for septikrenovasjon finner du her (side 23) (PDF, 772 kB)

Gebyr for septikrenovasjon faktureres sammen med øvrige kommunale avgifter, to ganger pr. år (april og oktober).

På fakturaen kan det stå «septik 1/1 avgift» eller «septik ½ avgift». «Septik 1/1 avgift» betyr at du betaler for årlig tømming, mens «septik ½ avgift» betyr at du betaler for tømming annethvert år.

Minstesatsen for tømming er 4 m3   Tømming av alt volum mellom 0 og 4 m3 koster dermed det samme. 

Dersom det tømmes over 4 m3, vil det være en linje til på fakturaen hvor det står «tømt over 4 m3», og antall m3 som er tømt.