Utbedring av avløpsanlegg

Kommunen er forurensingsmyndighet for private avløpsanlegg, og dermed forpliktet til å forhindre forurensing fra slike anlegg.

Alle nye utslipp av avløpsvann, samt utbedring av eksisterende avløpsanlegg er søknadspliktig etter Forurensningsforskriften §12-4, og etter Plan- og bygningsloven §20-1.

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du går fram når du skal anlegge nytt/utbedre avløpsanlegg, samt de skjemaer som må fylles ut og sendes inn til kommunen.