Vannmåler

REGISTRER VANNMÅLERSTAND HER!

 

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Åsnes kommune  legger grunnlag for kommunens vannabonnenter.

Vannmåler er abonnentens eiendom og skal være installert senest når det gis brukstillatelse eller eiendommen tas i bruk, for eksisterende eiendom når den tilknyttes. Unnlates dette, skal abonnenten betale stipulert gebyr etter boligens areal.

For å installere vannmåler må du kontakte en godkjent rørlegger som står for installering og ordner den nødvendige kontakten med kommunen.

Vannmåler skal sikre nøyaktig måling basert på faktisk forbruk, og skal leses av én gang i året.

 

 

Avlesningskort blir sendt til abonnenter mot slutten av året. På avlesningskortet står det beskrevet alternativer for å melde inn forbruket. Dersom vannmåleren ikke blir lest av, vil kommunen beregne forbruket skjønnsmessig.

Gebyr for vann og avløp faktureres sammen med de øvrige kommunale avgifter. Alle abonnenter skal betale fastledd. Antall fastledd avhenger av antall boenheter/bruksenheter. I tillegg kommer en forbruksdel. For abonnenter med vannmåler faktureres forbruk ut fra avlesning ved årsslutt. For abonnenter uten vannmåler beregnes forbruk ut fra boligens areal.

Pass på dryppende kraner og rennende toaletter!  Les gjerne av vannmåleren regelmessig for egen kontroll. Disse avlesningene skal ikke sendes inn, men hvis det plutselig er en kraftig økning i forbruket, kan det være en lekkasje. Når det ikke brukes vann i huset, skal telleverket på måler stå stille. Ved mistanke om lekkasje bør rørleggerfirma kontaktes.

Avlesning av måler ved eierskifte: Vi utfører ikke avregning av vann og avløp ved eierskifte. Eiendomsmegler skal være behjelpelig med å foreta avregning mellom selger og kjøper ved overtagelse av eiendom. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med megleren.

 

 

Kontaktinfo

Anita Henriksen
Konsulent
E-post
Mobil 47 36 12 44