Varslinger fra Åsnes kommune via sms- og talemelding

Åsnes kommune bruker sms-varsling i forbindelse med driftsforstyrrelser og planlagte tiltak og arbeider på drikkevannsnett og avløpsnett.

Meldingen sendes ut til vann-abonnenter i det berørte området dagen før jobben skal gjøres.

Dette omfatter tinglyste eiere av eiendommen og personer som er folkeregistrert på adressen eller har telefonabonnement registrert på adressen.

Typiske situasjoner der personer ikke får melding, er når nyinnflyttede fortsatt har sin forrige adresse knyttet til mobilabonnementet eller når den som bor på adressen har mobilabonnement som er registrert på arbeidsgiver, og dermed på arbeidsgivers adresse.

Sms-varsling brukes også ved akutte situasjoner der det oppstår uventet bortfall av vanntilførsel.

Sms-varsling kan også brukes ved stenging av veg, noe som for eksempel kan skje når det blir problemer med stikkrenner i vårløsinga.

På nettstedet Varslemeg.no kan man lese mer, og ikke minst registrere seg selv som mottager av slike meldinger.