Veg

Fra 3. april 2024 innføres det telerestriksjoner på kommunale veger. 

Hvem eier veien?

I Åsnes kommune har vegene fire forskjellige benevnelser, som igjen angir hvem som har ansvaret for drift og vedlikehold.

 • Fylkesvei (Fv)
 • Kommunal vei (Kv)
 • Privat vei (Pv)
 • Riksvei (Sv)

VEIKART

 

 

 

Hvis du har en henvendelse i forbindelse med en kommunal vei som vi har vedlikehold og brøyting på, så kan du kontakte kommunen direkte eller benytte følgende lenke: FIKS GATA MI

Send kommunen en henvendelse dersom det er:

 • Huller i veg
 • Dårlig sikt i frisiktsoner
 • Oversvømmelse
 • Tette stikkrenner
 • Tagging
 • Søppel
 • Støvete veier

FIKS GATA MI