Militære veteraner

Kommunene i kongsvingerregionen har utarbeidet en regional veteranplan (PDF, 2 MB). Planen skal gi hjelp og støtte til forsvarspersonell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner. 

Målet med planen er at kommunene på en bedre måte skal anerkjenne, ivareta og følge opp våre veteraner.

Dette omfatter arrangement, seremonier og markeringer med veteraner som målgruppe, men også som et kontaktpunkt for veteraner som trenger ulike former for individuell støtte.

For å følge opp og koordinere innholdet i planen er det utpekt såkalte veterankontakter i hver kommune.

I Åsnes er det Rune Sørlie som er veterankontakt. 

Forsvaret gir ikke kommunene opplysninger om hvem som er veteraner, så første steg for veteraner som ønsker oppfølging av ymse art er å kontakte Rune Sørlie, slik at hun får oversikt over veteranene som finnes i Åsnes.

Veteraner skal på denne måten ha et navn og en person i kommunen å forholde seg til. Veterankontaktene vet i sin tur om hva slags hjelp man kan få for å komme videre.

Men det er frivillig å melde fra om sin veteranstatus, og det er frivillig å søke hjelp fra veterankontakten. 

  (PDF, 2 MB)

Etableringen av en kommunal veterankontakt har som mål å koordinere og effektivisere kommunens samarbeid med sentrale aktører innenfor feltet, som Forsvarets veteran- tjeneste, de frivillige organisasjonene og de  regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS).

I vår region har vi Forsvarets veteransenter på Bæreia på Kongsvinger. 

 

Les mer om kommunalt og offentlig veteranarbeid her