Vil dere gifte dere i Åsnes kommune?

VigselFra 1. januar 2018 ble den borgerlige vigselsmyndigheten overført til kommunene. Dette betyr at dere fra dette tidspunkt kan gifte dere i rådhuset på Flisa. Vielsen vil bli foretatt av ordfører eller varaordfører. 

Forberedelse til borgerlig vigsel

Før dere kan gifte dere må dere sende inn noen papirer til Skatteetaten. Skatteetaten vil ut fra innsendte opplysninger undersøke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

 

På skatteetatens nettsted kan dere laste ned nødvendige papirer.

 

Skatteetaten skriver så ut en prøvingsattest, som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Attesten vil Skatteetaten sende pr. post til dere, med mindre dere har oppgitt vigslers (kommunens) adresse i egenerklæringene. Da sendes attesten kun direkte til vigsler. Attesten er gyldig i 4 måneder.

 

Hvis dere oppgir vigslers adresse i egenerklæringene, skriver dere inn følgende navn, embete og embetes adresse:

 

Åsnes kommune

Rådhusgata 1

2270 Flisa

 

Hvis attesten er sendt direkte til dere, må den sendes til vigsler. Dette kan dere gjøre samtidig som dere tar kontakt for å bestille tid for vigsel.

  

Spørsmål og avtale: 

Tidspunkt for vigsel kan avtales når kommunen har mottatt original prøvingsattest.

Ta kontakt med kommunen for avtale på e-post: post@asnes.kommune.no.

Dere vil motta en e-post med bekreftelse på avtale. Ved behov kan man avtale et formøte før vielsen.

 

Alle vigselshenvendelser vil bli behandlet konfidensielt. 

 

Vigselsdagen

På selve vigselsdagen må dere ta med legitimasjon. Pass, førerkort eller bankkort med bilde er godkjent legitimasjon. Dette er viktig siden vigselen ikke kan gjennomføres før dere har legitimert dere.

 

Hvordan foregår seremonien?

Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Dere må vente utenfor seremonirommet til dere blir vist inn.

Det skal være minimum to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer. Disse må også ha med gyldig legitimasjon.

 

Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale hvilket språk som skal brukes under seremonien. Selve vigselen skjer på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

 

Seremonien varer i 10-15 minutter. Dere blir vist inn i seremonirommet sammen med gjestene. Før vigselen starter må brudepar og forlovere/vitner legitimere seg.

 

Selve vigselen foregår ved at vigsleren leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsleren dere som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen.

 

Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vigsel. Dere kan også gi beskjed til vigsleren før seremonien starter. Ringene settes på når vigsleren har erklært dere som ektefolk. Vigsleren sier fra når ringene kan utveksles.

 

Dere kan gjerne ha musikk eller diktlesning under seremonien. Dette avtales ved bestilling av tidspunkt for vigsel.

 

Fotografering kan skje under og etter seremonien etter avtale.

 

Vigsler vil sende papirene til Skatteetaten innen 3 dager etter at ekteskapet er inngått. Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.

 

Hva koster det?

Det tas ikke betalt for ordinære vigsler.

 

Hvor og når kan vi gifte oss?

I Åsnes kommune er vi fleksible på tidspunkt og sted hvor vielsen skal finne sted. Mange ønsker å bruke den fine kommunestyresalen, men hvis det er ønskelig å gjøre vielsen på et annet sted, så prøver i å tilrettelegge for det så godt det lar seg gjøre.

Ta kontakt med oss i forkant for å avklare tidspunkt og sted for ønsket vielse.

 

 

Følgende personer har vigselsmyndighet i Åsnes kommune, jfr. Ekteskapsloven § 12 a:

* Ordfører Einar Toverud

* Varaordfører Per Roar Bredvold