Anteja og Geir Arne er nye enhetsledere

Vi ønsker velkommen til enhetsledere for tekniske tjenester og for Familiens hus.

Klikk for stort bildeGeir Arne Framaas og Anteja Solberg. 

Anteja Solberg er ansatt i stillingen som enhetsleder for tekniske tjenester i Åsnes kommune. 

Solberg bor i Elverum og kommer fra en stilling i Statens vegvesen. Hun tiltrer stillingen i desember og kommer til å ha sin kontorplass på Åsnes beredskapssenter.

 - Jeg er ydmyk og glad for å få denne muligheten. Dette er en spennende stilling som er givende og utfordrende samtidig.

 Arbeids- og ansvarsområdet for stillingen er det samme som tidligere, og Solberg har ikke tenkt å begynne med å legge fram de store programerklæringene og innføre endringer i tjenestene. Den første tiden i sin nye jobb vil hun bruke til å bli kjent med nye kolleger.

 - Det skjer ingen endringer fra meg i starten. Men jeg vil være nysgjerrig og spørre om ting, og jeg vil gjøre mitt for å bidra. Det er trygt å vite at jeg skal jobbe med så mange dyktige kolleger, og alle jeg har hilst på hittil er positive og hyggelige.

 Vi ønsker Anteja velkommen som ansatt i Åsnes kommune!

 

Leder Familiens hus

Geir Arne Framaas er ansatt som enhetsleder for Familiens hus. Dette er en samorganisering av Solør barneverntjeneste, Åsnes helsestasjon og PP-tjenesten for Åsnes og Grue.

I løpet av første halvår 2021 skal enheten inn i felles lokaler. Dermed blir Familiens hus både en organisasjonsenhet og et lokale.

- Tidlig innsats og forebyggende arbeid for barnas beste er rettesnorer i dette arbeidet. Vi skal bli bedre til å fange opp barn og deres utfordringer tidlig. Det skal vi gjøre på tvers av sektorene, og vi skal bli bedre til å se «hele barnet».

Framaas kommer fra jobben som leder i PP-tjenesten for Åsnes og Grue.

- Jeg er heldig som har fått være med i utredningsfasen fram mot etableringen av Familiens hus, så jeg kjenner utgangspunktet. Men jeg trenger å bli bedre kjent med barnevernet og helsestasjonen. Jeg skal bruke tid på å bli kjent med de ansatte der, samtidig som vi trenger å starte litt på nytt i fellesskap med Familiens hus.

Framaas tiltrer 1. desember.