Åpent møte om Flisa bru

Det har gått snart fire uker siden Flisa bru ble åpnet for halv trafikk. Torsdag 25. mai inviterer Innlandet fylkeskommune til åpent møte om brua over Glomma i Åsnes.

Flisa bru. Lysregulering. - Klikk for stort bilde Åsnes kommune

Hva? Åpent møte om Flisa bru

Når? 25. mai kl .18

Hvor? Rådhuskinoen kulturhus på Flisa

 

Den 27. april godkjente Vegdirektoratet forslaget om å åpne brua for trafikk i én kjøreretning om gangen, så lenge vindforholdene tilsier at det er trygt å kjøre der. Brua hadde da vært stengt i åtte måneder på grunn av brukollapsen på Tretten.

Store utfordringer

Samferdselsavdelingen i Innlandet fylkeskommune har arbeidet intenst for å finne ut hva som kan gjøres med Flisa bru helt siden den ble stengt i august i 2022. Brua er ei fagverksbru i tre, altså av samme type som brua som falt ned på Tretten.

Fylkeskommunen kom etter hvert fram til en løsning der brua kan ha trafikk i én kjøreretning om gangen, så lenge vindforholdene er gunstige. Denne løsningen ble godkjent av Vegdirektoratet.

- På det åpne møtet på Rådhuskinoen på Flisa den 25. mai klokka 18 vil vi fortelle om arbeidet vi har gjort, hva vi vet om brua nå, og hvordan ordningen med halv trafikk på brua fungerer, sier enhetsleder Anne Ingeborg Lilleåsen Nerstad.

Trafikksikkerhetstiltak

Mens brua var stengt, måtte trafikantene finne andre veger for å krysse Glomma i Åsnes. Dette førte til at trafikken økte på flere fylkesveger.

- Vi har gjort flere tiltak for å bedre trafikksikkerheten på vegene som ble brukt til omkjøring for Flisa bru. Dette vil vi også fortelle om på det åpne møtet på Flisa, sier Lilleåsen Nerstad.

Flisa bru kan ikke åpnes for full trafikk igjen, slik den er i dag. Før det eventuelt kan skje, må flere av knutepunktene i brua forsterkes.

Brua er særlig utsatt for sidevind, som kan gjøre brua ustabil. Vindmåleren som ble montert på brua i slutten av april, er koblet til et lysanlegg som viser at brua er stengt for trafikk, når vinden blir for sterk.