Årsmeldingen for landbrukskontoret er klar

Årsrapporten for 2022 for landbrukskontoret for Våler og Åsnes er klar. Den gir oversikt over statistikk innenfor jord, skog og utmark, samt en presentasjon over landbrukskontorets oppgaver og aktivitet gjennom året.

Årsrapporten kan leses ved å klikke her.