Åsnes kommune søker meddommere

Åsnes kommune skal innen 1. juli 2024 ha valgt meddommere til Lagmannsretten og Tingretten, samt Jordskifteretten. Åsnes kommune vil gjerne komme i kontakt med alle som ønsker å påta seg et verv som meddommer. 
 

Det stilles noen krav til de som skal velges. Kravene er nedfelt i domstolloven §§ 70-72 og består av følgende:

 1. Generelle krav
 • Tilstrekkelige norskkunnskaper
 • Personlig egnethet
 • Du må være født etter 31.12.1954 og før 01.01.2003
 • Må være innført i folkeregisteret som bosatt i Åsnes kommune
 • Økonomiske forhold

 

 1. Utelukkelse på grunn av stilling
 • Innehavere av visse stillinger kan ikke velges (§71)

 

 1. Utelukkelse på grunn av vandel
 • Det stilles krav til vandel

Straffens art og lengde har betydning for hvor lenge en person er utelukket (§72)

 

Domstoladministrasjonen har laget en veiledning for lekdommere som kan lastes ned her:

Om du ønsker å påta deg et verv som meddommer kan du sende følgende opplysninger om deg selv:

 • Fullt navn
 • Adresse
 • Fødselsnummer
 • Telefonnummer
 • Yrke
 • Stilling

Gi også en begrunnelse for hvorfor du har lyst til å påta deg verv som meddommer. Henvendelsen sendes innen 15. mars 2024 til:

 post@asnes.kommune.no

eller pr. post til

Åsnes kommune
Rådhusgata 1
2270 Flisa