Barnehagedagen 2019 markert i Sønsterud barnehage

Klikk for stort bilde Barnehagedagen 2019 arrangeres 12. mars også i Sønsterud barnehage.

Årets barnehagedag har slagordet «Jeg lurer på ...», og temaet er barnehagens arbeid med barns undring og nysgjerrighet.

 

I Sønsterud har vi undret mye, både om verdensrommet, hvordan vi blander farger, om druer og rosiner kan danse, om vi kan lage vulkaner og mye, mye mer.

Klikk for stort bilde

Ved å være nysgjerrige, spørre, undre seg og utforske lærer barna om verden rundt seg. Gjennom lek, undring, utforsking og skapende aktiviteter skal barna utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor ulike områder. For å lykkes med det må de ansatte bruke varierte arbeidsmåter og ta utgangspunkt i barnets og barnegruppens behov.

 

Det må gis plass og rom til barns nysgjerrighet, og ansatte må klare å fange opp barns ulike signaler, stimulere til undring og utforskning, skape engasjement, interesse og motivasjon til nye erfaringer, kunnskaper og opplevelser. Barnehagen skal være bevisst på barns ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning.

 

Barnehagedagen markeres i regi av Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehager.

 

Klikk for stort bilde

Fant du det du lette etter?