Bli med på frivilligfestivalen!

I forbindelse med åpning av Folkehelseuka 2024 og vårdager for Handelssenteret Flisa arrangeres Frivilligfestival lørdag 27. april på Rådhusplassen. Frivilligfestivalen er en mingleplass hvor man kan bli kjent med frivillige lag og foreninger i Åsnes. 

Målet er å fylle Rådhusplassen med stands og glade aktiviteter for store og små i regi av frivilligheten. Det blir åpning av folkehelseuka, underholdning og enkel bevertning. Alle er hjertelig velkommen. 

Representanter fra Åsnes Røde Kors på rådhusplassen - Klikk for stort bildeRepresentanter fra Åsnes Røde Kors på rådhusplassen ved en tidligere frivilligfestival.

Praktisk info: 

Lag og foreninger promoterer egen organisasjon og aktiviteter på stand. Det er fint med aktiviteter som publikum kan ta del i, for eksempel instrumenter, sport, husflid, salg av lodd et cetera. 

Dere tar selv med alt utstyr (bord, stoler, beach-flagg og lignende). Det er god plass på Rådhusplassen. 

Det er lag og foreninger som skaper frivilligfestivalen! Bli med og lag en fin dag med aktiviteter og moro i felleskap. 

Info om tidspunkt kommer. 

Ta kontakt med frivillighetskoordinator Hedda Caroline M. Langmoen for spørsmål og påmelding. 

Epost: Hedda.Langmoen@asnes.kommune.no

Telefon: 913 35 498

Blir dere med?  Påmeldingsfrist:  20. april.

 

Representanter fra Åsnes barne- og ungdomskorps på rådhusplassen - Klikk for stort bildeRepresentanter fra Åsnes barne- og ungdomskorps på rådhusplassen ved en tidligere frivilligfestival.

 

Folkehelseuka er fra og med lørdag 27. april til søndag 5. mai. Målet er å fremme all aktivitet i Åsnes som bidrar til god folkehelse ved å skape mestring, møteplasser, aktivitetstilbud og gode oppvekstvilkår, samt å forebygge ensomhet. 

Vi oppfordrer lag og foreninger til å ha ekstra oppmerksomhet rundt tema samfunnsdeltagelse – det sosiale limet , og hvordan dere kan fremme dette gjennom folkehelseuka. 

Vi minner samtidig om Fritidskassen for barn og unge fra 1. klasse t.o.m. 19 år som lever i familier med periodevis eller langvarig vanskelig økonomi. Ordningen dekker utgifter for deltakelse i faste organiserte fritidsaktiviteter. Rask og enkel søknadsprosess basert på tillit. 

Har du lignende ordninger i ditt lag/forening? Informer om budskapet.