Byggestart på gang- og sykkelveg i februar

Arbeidet med gang- og sykkelveg langs Østre Gjesåsveg begynner i februar.

Etter en utfordrende prosjekteringsfase vedtok Åsnes kommunestyre at strekningen mellom Søgårdshaugen og tidligere Skyvang handel langs Østre Gjesåsveg skulle gjennomføres.

Prosjektet har vært ute på anbud og kommunen mottok tilbud fra sju entreprenører. Entreprenørfirmaet John Galten as vant konkurransen.

Anleggsarbeidene påbegynnes i februar og skal være ferdige i løpet av oktober.