Detaljreguleringsplaner for Tallbakkvegen og Sønsterud Vest

Åsnes kommunestyre har vedtatt to reguleringsplaner som begge har klagefrist 6. september.

Dette gjelder

* Sønsterud vest (PlanID 2020003) 

* Tallbakkvegen, gnr 39 bnr 653 (PlanID 2020004)

Reguleringsplan med bestemmelser for Sønsterud vest, planID 2020003, ble vedtatt av Åsnes kommunestyre i møte 27.06.2022. Hensikten med reguleringen er å legge til rette for ny boligbebyggelse på eiendommen gnr 39 bnr 1. Planområdet utgjør i alt 40,8 dekar.

Planen og tilhørende dokumenter finner du her

 

Reguleringsplan med bestemmelser for Tallbakkvegen, gnr 39 bnr 653, planID 2020004, ble vedtatt av Åsnes kommunestyre i møte 30.08.2021. Hensikten med reguleringen er å legge til rette for ny boligbebyggelse på eiendommen gnr 39 bnr 653. Planområdet er 4,4 dekar.

Planen og tilhørende dokumenter finner du her

 

Begge planene er fremmet som private detaljreguleringsplaner ihht plan- og bygningslovens § 12.

Vedtakene er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, og kan påklages skriftlig til Åsnes kommune, Tekniske tjenester, Rådhusgata 1, 2270 Flisa eller e-post postmottak@asnes.kommune.no innen 6. september.