Er du direkte eller indirekte berørt av masseskytehendelsen i Oslo 25/6-22 og er i behov for hjelp?

Uavhengig av om du er direkte berørt av hendelsen ved at du eller noen av dine nære var til stede, eller om du er indirekte berørt ved at du eksempelvis er en del av det skeive miljøet, eller har vært utsatt for terror, voldshandlinger eller traumatiske hendelser tidligere, kan du få hjelp dersom du trenger det.

Du kan kontakte fastlegen din/daglegevakt ved Åsnes legesenter (62950840) på dagtid, og legevakten i Elverum (116 117) på kveld, natt og helg. For barn og unge kan også Familiens hus bistå. Kontaktpunkt er helsestasjonen som nås på telefon 62956770.

Du finner også en oversikt over kommunens øvrige tjenester her.