Fikk se øvelsen fra innsiden

Tirsdag 29. mars besøkte fylkeskommunen og vertskommunene for militærøvelsen Cold Response 22 øvelsen.

. - Klikk for stort bilde Forsvaret   

Varaordfører og beredskapsansvarlig Rune Sørlie i Åsnes kommune møtte opp i Rena leir med de andre representantene fra kommunene Rena, Elverum og Våler. Der fikk de en brief om øvelsen, med spesiell vekt på «skyggeapparatet» som er i sving for at en slik øvelse kan gjennomføres på trygg og forsvarlig måte.

− Det var fint å få innsikt i øvelsen, hvordan den er planlagt og hvordan Forsvaret gjennomfører øvelsen. Særlig viktig er dette når øvelsen foregår i vår kommune og er såpass synlig i Åsnes-innbyggernes hverdag, sier Sørlie.

I øvingsledelsen i Sørøst-Norge (øvelsen foregår i Sørøst-Norge, Midt-Norge og Nord-Norge) sitter en rekke militære funksjoner, i tillegg til både Statens vegvesen, Innlandet fylkeskommune og politiet. Disse har ansvar for at øvingsmålene blir nådd, samtidig som de skal redusere risikoen for skader på miljøet og ulykker. Dette krever god planlegging og et godt samarbeid mellom sivile etater og Forsvaret.

Det er mange forhold som skal hensynstas, noe de oppmøtte fikk et godt innblikk i. Dette omfatter blant annet jernbaneoverganger, bruer, hensyn til dyrket mark, trafikksikkerhet, brøyting og strøing av veier.

. - Klikk for stort bilde Forsvaret   

Da «teoriundervisningen» var ferdig, var det på tide med praktisk gjennomføring for kommunenes representanter. I følge med sjefen for stridsdommerne, Bjørn Gaute Herlyng, gikk turen til Heradsbygd, der militærpolitiet stoppet alle biler og varslet om at de nå kjørte inn i en strekning med militær aktivitet.

Langs veien sørover sto det flere franske militære kjøretøyer som i øvelsen spiller mot Telemark bataljon. Da kommunens representanter kom til Braskereidfoss, ventet sjef for øvingsledelsen i sør, oberst Knut Simen Skaret, på dem. I tillegg fikk de snakket med bataljonssjef for Telemark Bataljon, Eskild Walnum, om hvordan det var å være på øvelse sammen med allierte soldater i Innlandet.

Les mer om øvelse Cold Response 22 her.

. - Klikk for stort bildeRune Sørlie (t.v.) i samtale med Bjørn Gaute Herlyng Forsvaret