Foreldreveiledning for småbarnsforeldre

«Familiens hus» i Åsnes kommune inviterer til kurs for foreldre til barn i alderen 0-6 år. Målet med kurset er å støtte foreldre til å bygge en trygg relasjon med sine barn.

Foreldreveiledningsprogrammet «Trygghetssirkelen» bygger på 50 års forskning og kunnskap om foreldre og barn. 

Programmet legger vekt på at alle foreldre har sine «kamper» og ting de strever med. I stedet for teknikker for hvordan man takler barns atferd, arbeides det med refleksjon hos foreldrene på hva dette egentlig handler om.

På denne måten gis du som forelder flere valg til hvordan du kan løse utfordringene. Det å delta i Trygghetssirkelen kan komme til glede og nytte i alle relasjoner – ikke bare mellom deg og ditt barn.

 

Kurset legger vekt på å støtte foreldrene i

  • hvordan observere og tolke barnets behov
  • å reflektere/tenke over det man sier og gjør med barna sine
  • regulere barnets følelser
  • ta barnets perspektiv
  • hvordan takle egen frustrasjon når barnet oppfører seg utfordrende

 

Du /dere får best utbytte dersom du/dere prioriterer å delta alle gangene. Kurset går over 7 økter á 1,5 time. Dersom dere har behov for dokumentasjon for fravær til arbeidsgiver, kan vi utstede dette.

 

Kursholdere: Barnevernspedagog Malin Kilen Prize og helsesykepleier Lise Kjersti Kjekshus fra «Familiens hus».

Sted: Møterom i Rådhusvestibylen, Åsnes rådhus.

Datoer: Tirsdagene 18.4., 25.4., 2.5., 9.5., 16.5., 23.5. og 30.5..

Tidspunkt: Alle dager kl. 14.00-15.30.

Påmelding: Familiens Hus, Helsestasjonen: 62 95 67 70

Påmeldingsfrist: 11. april 2023