Forslag til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027 er lagt fram 1. november 2023.

  • Den seneste tertialrapporten gir en årsprognose som ikke vil medføre nedbetaling av tidligere års merforbruk og overføring til disposisjonsfond. 
  • «Tiltaksplan ROBEK» må umiddelbart gi økonomiske effekter i kommende økonomiplanperiode. 
  • Budsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027 har nok en gang vært svært krevende å sammenstille.
  • Situasjonen krever det aller beste fra alle dyktige ansatte og ledere og fra ansvarlige folkevalgte.

 

Presentasjon av forslaget 1. november 2023 (PDF, 809 kB)

Budsjett, økonomiplan, strategiplan 2024 Kommunedirektørens forslag (PDF, 4 MB)

Gebyrregulativ 2024 (PDF, 755 kB)

Husleiesatser 2024 (PDF, 137 kB)

Tilskudd private barnehager 2024 (PDF, 139 kB)

Momentum Budsjettnotat - Åsnes kommune 2024 (PDF, 2 MB)

Kontrollutvalgets innstilling til kontroll og revisjon (PDF, 2 MB)

Åsnes kirkelige fellesråd budsjettinnspill (PDF, 249 kB)

Solør renovasjon IKS - budsjettforslag 2024 (PDF, 773 kB)