God kvalitet på badevannet

Miljørettet helsevern i Åsnes og Våler ved kommuneoverlegen har tatt badevannsprøver.  Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for alle badeplassene, dvs. at badevannskvaliteten er god. 

Utendørs bilde av ei mølle. - Klikk for stort bildeHaugsmølla

 

Miljørettet helsevern i Åsnes og Våler ved kommuneoverlegen har tatt sommerens badevannsprøver. Dette gjøres for å sikre at badevannet er trygt å bade i for store og små, slik at ingen blir syke av å bade. Vannprøvene testes for E. coli og intestinale enterokokker.

E. coli (Escherichia coli) og intestinale enterokokker er bakterier som stammer fra tarminnhold fra mennesker og dyr. Disse bakteriene dør når de ikke er i et varmblodig dyr. Intestinale enterokokker overlever lenger i naturen enn E. coli, som kan overleve noen uker. I tillegg måles temperaturen på badevannet.

Prøvene ble tatt den 11. og 12. juni 2024. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for alle badeplassene, dvs. at badevannskvaliteten er god. Det ble ikke observert cyanobakterier (blågrønnalger).

Med hensyn til badevannstemperatur, så ble varmeste temperatur målt til 17 grader og laveste temperatur målt til 14 grader. Badeplassene framstår som rene og ryddige. Glomma kontrolleres når vannstand er lavere.

Nye badevannsprøver blir tatt dersom det oppstår helse- og miljøhendelser som må kontrolleres.

Mye nedbør kan gi dårlig badevann

Generelt frarådes det å bade etter store nedbørsmengder. Vannet kan etter kraftig regnvær inneholde større mengder tarmbakterier på grunn av avrenning fra terrenget og elver i tilknytning til badestedet. Vannkvaliteten endrer seg raskt og det anses som tilstrekkelig å vente 24 timer etter kraftig regnvær før man bader.

 

Cyanobakterier

Cyanobakterier (tidligere kjent som blågrønnalger) er en naturlig del av livet i ferskvann. Av og til kan det dannes større ansamlinger av cyanobakterier på tjern og innsjøer, og man får en algeoppblomstring.

Cyanobakterier er bare et problem når det er mange av dem, det vil si når vi har en oppblomstring, og kan se dem som farget vann, fargede flak, klumper eller skum i vannet. Enkelte arter cyanobakterier produserer toksiner (giftstoffer) som kan utgjøre en helserisiko for mennesker og dyr. 

Ved stor algeoppblomstring må vi, inntil analysesvar foreligger, oppfordre innbyggerne til å passe på at vann ikke svelges av badende, spesielt barn, beitedyr eller hunder som drikker vannet, eller bader og deretter slikker pelsen. Det skal en høy konsentrasjon av toksinproduserende cyanobakterier til for at det skal bli alvorlig helsefare.

Observasjon av mistenkt algeoppblomstring, grønnfarget vann eller lignende kan meldes til kommunen ved miljørettet helsevern.

Badevannskvalitet 2024
Badeplass E. coli (Grenseverdi 1000) Int. enterokokker (Grenseverdi 400) Temperatur ⁰C
Haugsmølla 61 53 17
Færder 47 65 14
Baksjøen 4 <1 17,5
Vermundsjøen 1 1 15
Nergrenda UKE 26