Gratulerer med dagen til alle frivillige!

5. desember er FNs internasjonale dag for frivilligheten. Denne dagen er til for alle de fantastiske frivillige som bidrar til et varmere og mer inkluderende samfunn.

I Åsnes er vi heldige å ha over 100 aktive lag og foreninger som legger ned en fantastisk innsats hver dag. Dere bidrar til økt kompetanse, læring og inkludering, da mennesker i alle aldre møtes og engasjerer seg i fellesskap. Frivillig aktivitet har stor betydning for enkeltpersoner og for samfunnet. Det skaper livsglede for andre og for deg selv.

Tusen takk til deg som alltid stiller opp, setter av tid og gjør frivillig arbeid! Vi ønsker dere alle en fin dag.

Bildene viser blant annet Arild Bredesen, som fikk Frivillighetsprisen i Åsnes for 2023. Arild har i en årrekke vært sentral i arbeidet med å etablere og utvikle snøscooter-leder, og gjorde at Åsnes ble en foregangskommune på dette området.

Øvrige bilder er fra Frivilligfestivalen på Rådhusplassen under Julefestivalen 2022 og Folkehelseuka 2023. Her var noen av de flotte lag og foreninger vi har i Åsnes representert.