Grensevilt - rapporter om ulvens betydning for elgbestand

GRENSEVILT-forskere har nettopp publisert fire nye rapporter om ulvens betydning for elgbestanden, elgbeite og elgjakt. De er særlig relevante for kjernespørsmålene i GRENSEVILT.

Det er gitt ut følgende rapporter:

  • Tildelt, sett og felt elg i forhold til ulveforekomster i Norge og Sverige.
  • Elg i ulverevir: Predasjon og elgjakt.
  • Predasjonsmønster hos enslige stasjonære ulver og ulver på vandring.
  • Kan forekomst av ulv redusere elgbeite-skader og øke tettheten av løvtrær?

Rapportene finnes digitalt tilgjengelig her:

https://www.inn.no/om-hoegskolen/nyheter/nye-forskningsrapporter-elgbestand-elgbeite-og-elgjakt-i-omraader-med-ulv