Høring: Forslag til ny forskrift om hovedmål ved grunnskolen

Åsnes kommune sender ut på høring forslag til ny forskrift om hovedmål ved grunnskolen. Bakgrunn for høringen er ny opplæringslov som trer i kraft 1. august 2024. I denne loven er det krav om at det skal vedtas lokal forskrift om hovedmål. 

Forskrift om hovedmål ved grunnskolen skal på høring før den vedtas av kommunestyret. 

Svar på høringen sendes til Åsnes kommune på e-post: post@asnes.kommune.no

Høringssvaret kan også sendes til postadressen Åsnes kommune, Rådhusgata 1, 2270 Flisa.

Merk svaret med «Høringssvar forskrift om hovedmål ved grunnskolen».

Høringsfristen er 5. april 2024.

 

Her er forslaget som er ute på høring (PDF, 481 kB)

Ny opplæringslov 

 

Illustrasjon snakkeboble menneske - Klikk for stort bilde