Hva synes du om tilbudet på gjenvinningsstasjonen?

Solør Renovasjon (SOR) ønsker innbyggernes tilbakemelding på hva de synes om tilbudet på gjenvinningsstasjonene i Våler, Grue og Åsnes. Derfor gjennomføres det nå en innbyggerundersøkelse. Renovasjonsselskapet håper innbyggerne i de tre kommunene vil bruke muligheten til å gi sin tilbakemelding.

Åsnes gjenvinningsstasjon. - Klikk for stort bilde Solør renovasjon IKS

- SOR ønsker å være en effektiv og fremtidsrettet miljøbedrift. Vi ber derfor også om innbyggernes ønsker for fremtidens gjenvinningsstasjon(er), sier Ole Enok Skjellestad, daglig leder i SOR.

I tillegg til innbyggerundersøkelsen vil SOR gjennomføre en undersøkelse blant brukerne på gjenvinningsstasjonene.

- Vi håper både næringslivskundene og de private som leverer avfall på gjenvinningsstasjonene vil sette av noen minutter til å svare på undersøkelsen. Det er viktig for oss i SOR å få brukernes og innbyggernes meninger om dagens og fremtidens tilbud på gjenvinningsstasjonene, sier Skjellestad, som håper på stor oppslutning om undersøkelsen.

Undersøkelsen vil vare frem til søndag 2. april. 

Klikk her for å komme til undersøkelsen