I mål med gang- og sykkelveg i Gjesåsen

Prosjektet med ny gang- og sykkelveg på strekningen Søgårdshaugen – Skyvang langs Østre Gjesåsveg er nå sluttført. Entreprenøren overleverte anlegget til Åsnes kommune 31. oktober.

Strekningen er om lag 920 meter lang. Gjenstående arbeider er oppmåling av avstått grunn samt utbetaling av erstatninger til de berørte grunneierne.

 Klikk for stort bildeFra venstre rådgivende ingeniør Ørjan Ånstad Hallonen fra Rambøll Innlandet. I midten daglig leder Frank Myhre ved entreprenør John Galten AS, og til høyre anleggsleder Terje Wold Andersen ved John Galten AS. Prosjektleder for Åsnes kommune har vært Ove Johnny Dybendal.  

Før gang- og sykkelvegnettet langs Østre Gjesåsveg er fullført gjenstår en strekning på ca 600 meter fra Skyvang til Skybak. Dette prosjektet er relativt kostbart i og med at kravene i bruhåndboka til Statens vegvesen krever bru dimensjonert til å stå imot 200 års flom i Skyåa.

Åsnes kommune takker for godt samarbeid med grunneiere,  Rambøll Innlandet og John Galten AS.

 

Videoen under viser resultatet: