Ingen koronasmitte hos Jara-elever

De åtte sjuendeklassingene og den ene ansatte ved Jara skole som har vært i karantene etter opphold på leirskole, er blitt testet for Covid19. Nå er testresultatene klare, og samtlige er negative. Ingen av de ni er altså smittet, og de kan vende tilbake til en vanlig skolehverdag fra onsdag 2. september.

Klikk for stort bilde 

Elevene og den ansatte ble satt i karantene fordi det i gruppa som hadde besøkt leirskolen før Jara-elevene er konstatert smitte. Derfor ble elevene og den ansatte satt i karantene som et føre var-tiltak.

Planlagte opphold for Åsnes-elever på leirskoler går som planlagt framover, men situasjonen vurderes fra dag til dag. Leirskoleopphold er noe som prioriteres, og det er noe mange skoleelever gleder seg til.

Vi er tilfreds med at varslings- og testsystemer har fungert godt i dette tilfellet. Vi har valgt en streng føre var-linje for å være på den sikre siden med tanke på risikoen for smittespredning. Det kommer vi til å fortsette med.

Voksne må være forbilder

Smitteutbruddene i Innlandet og øvrige Norge i den senere tid viser hvor fort situasjonen kan endres. Derfor er det viktig å ta smittevernreglene seriøst til enhver tid. Om vi kommer i en situasjon der skoler og barnehager må stenges igjen, får det store og vide konsekvenser. Det vil vi prøve å unngå, og det innebærer at voksne må være ansvarlige slik at eventuelle tiltak ikke skal gå ut over barna.

Voksne må være gode forbilder og huske å holde avstand, unngå fester og forsamlinger og vise respekt for de regler som er satt. For eksempel reglene om at det ved private sammenkomster ikke kan møtes flere enn 20 personer, og at man må holde 1 meters avstand mellom personene.

Likegyldighet gir økt risiko

At man begynner å bli lei av korona og smitteverntiltak, er forståelig. Men det kan medføre en slags likegyldighet som innebærer økt risiko for smitteutbrudd. Bølger av smitte gir også bølger av bekymring og bevissthet. Men smittevernreglene må tas seriøst konstant.

Vi takker for all innsats som hver dag blir gjort for å redusere smitterisikoen.

 

Hold avstand – Hold sammen – Hold ut