Inviterer til foreldrekurs i "Trygghetssirkelen"

Barne- og familieteamet i Åsnes kommune inviterer til kurs i foreldreveiledningsprogrammet «Trygghetssirkelen». Målgruppa er foresatte til ungdom i alderen 13-16 år. Målet med kurset er å støtte foreldrene i samspillet med sine ungdommer. 

Klikk for stort bilde 

Foreldreveiledningsprogrammet «Trygghetssirkelen» bygger på 50 års forskning og kunnskap om foreldre og barn. Kurset er til ungdomsforeldre, og er basert på det samme innholdet som COS-barn.

Målet med kurset er å støtte foreldrene i samspillet med sine ungdommer.  Videre forståelse for hvor viktig trygghet er i samspill med barn/ ungdom, og bevissthet rundt ungdomstidens utfordringer, både for ungdommen og omsorgspersonene.

Vi vil presentere "Trygghetssirkelen", og bruke denne i temaene som gjennomgås , og vi vil vise eksempler fra korte filmsnutter. Det er plass til mellom 8 og 12 deltagere.

 I kurset vil du blant annet lære om følgende:

  • Hvordan kan jeg tolke og forstå ungdommens behov?
  • Hvordan kan jeg ta ungdommens perspektiv?
  • Hvordan påvirker det jeg sier og gjør ungdommen?
  • Hvordan kan jeg regulere både mine egen og ungdommens følelser?
  • Hvordan kan jeg takle egen frustrasjon når ungdommen utfordrer meg?

Programmet legger vekt på at alle foreldre har sine «kamper» og ting de strever med. I stedet for å lære teknikker for hvordan  takle  ungdoms atferd, vektlegger dette kurset  refleksjon hos foreldrene på hva adferden hos barnet egentlig handler om. På denne måten gis du som forelder flere valg til hvordan du kan løse utfordringene.

Det å delta i "Trygghetssirkelen" kan komme til glede og nytte i alle relasjoner – ikke bare mellom deg og ungdommen din.

Du/dere får best utbytte dersom du/dere prioriterer å delta alle gangene. Kurset går over 7 ganger à 1,5 t.

Dersom dere har behov for dokumentasjon til arbeidsgiver kan vi utstede dette.

Kursholdere:

Vilde Wahlstrøm  og Anne Kjersti Skarderud fra Barne- og familieteamet. 

Sted: Møterom på NAV, 2 etasje i Negardsveien 1. Kursdeltagerne hentes fra gangen utenfor helsestasjonen/NAV.

Tidspunkt: Tirsdager følgende datoer:

20.10,  27.10, 3.11, 10.11, 17.11, 24.11 og 1.12

Alle dager fra klokken 13.30 -15.00

Påmelding:  Åsnes helsestasjon- innen 15.10

Tlf. 62 95 67 70 ( mandag, onsdag, fredag )

Sms: 96949676       

Epost: kari.anne.sand@asnes.kommune.no