Inviterer til foreldrekurs

Familiens hus inviterer til kurs for foreldre til ungdom i alderen 13-18 år.  Målet med kurset er å støtte foreldrene i samspillet med ungdommene deres. Dette er noe alle foreldre har nytte av, og det er på ingen måte skummelt å melde seg på dette kurset. Velkommen! 

 

Kurset er rettet mot ungdomsforeldre, og det har som mål å skape forståelse for hvor viktig trygghet er i samspill med barn/ ungdom. Bevissthet rundt ungdomstidens utfordringer, både for ungdommen og omsorgspersonene, er et annet sentralt tema.

Kursholderne presenterer "Trygghetssirkelen" ("Circle of security") og bruker denne i temaene som gjennomgås, og de vil vise eksempler fra korte filmsnutter.

Foreldreveiledningsprogrammet «Trygghetssirkelen» bygger på 50 års forskning og kunnskap om foreldre og barn. 

 I kurset vil du blant annet lære om følgende:

  • Hvordan kan jeg tolke og forstå ungdommens behov?
  • Hvordan kan jeg ta ungdommens perspektiv?
  • Hvordan påvirker det jeg sier og gjør ungdommen?
  • Hvordan kan jeg regulere både mine egne og ungdommens følelser?
  • Hvordan kan jeg takle egen frustrasjon når ungdommen utfordrer meg?

Programmet legger vekt på at alle foreldre har sine «kamper» og ting de strever med.

I stedet for å lære teknikker for hvordan man skal takle ungdoms atferd, vektlegger dette kurset refleksjon hos foreldrene rundt hva adferden hos barnet egentlig handler om. På denne måten gis du som forelder flere valg til hvordan du kan løse utfordringene.

Det å delta i "Trygghetssirkelen" kan komme til glede og nytte i alle relasjoner – ikke bare mellom deg og ungdommen din.

Du/dere får best utbytte dersom du/dere prioriterer å delta alle gangene. Kurset går over sju ganger à 1,5 time. Dersom dere har behov for dokumentasjon til arbeidsgiver, kan vi utstede dette.

Det er plass til mellom 8 og 12 deltagere.

Kursholdere:

Anne Kjersti Skarderud, Reidun Reikerås og Heidi Sunde fra Familiens hus. 

Sted: Familiens Hus, Negardsveien 1, Flisa. Kursdeltagere møter i 2. etasje, inngang ved Elon. 

 

Oppstart for kurset er i august 2024, og her er kursdatoene:

Onsdag 21.08.

Onsdag 28.08.

Onsdag 04.09.

Onsdag 11.09.

Onsdag 25.09.

Onsdag 02.10.

Onsdag 16.10.

Alle dager klokken 14.30-16.00.

Det tas forbehold om at det kan bli noen endringer av datoer.

Påmelding: Åsnes helsestasjon, tlf. 62 95 67 70.

Ungdomsforeldre i Våler og Grue kan også melde seg på, men Åsnes-foreldre vil bli prioritert. 

VELKOMMEN!