Kommuneplanens samfunnsdel

Åsnes kommune er i gang med å utvikle en ny samfunnsdel til kommuneplanen. Kommuneplanens samfunnsdel er det viktigste verktøyet for kommunens helhetlige planlegging, og vi ønsker bred medvirkning fra innbyggere i alle aldre. Nå kan du hjelpe oss med dette.

Arbeid med kommuneplanens samfunnsdel - Klikk for stort bilde

Hvordan vil du at Åsnes skal se ut i 2035? Besøk kommunens stand i biblioteket og gi oss tilbakemelding på hva som er viktigst for deg i årene framover.

Standen blir stående i biblioteket fram til 28. juni. Samtidig kan du se innspillene til planen fra elevrådene ved Sønsterud, Flisa og Jara skole. De har vært med på en medvirkningsdag, hvor de har tegnet sine drømmekommuner og fortalt kommunen hva som er viktigst for dem for at de skal ha gode liv.