Kommuner med ulverevir - tilskudd til konfliktdempende tiltak 2022

Åpen tilskuddsordning med søknadsfrist 15. mars 2022.

Tor Jostein Sørlie  

Miljødirektoratet opprettet i 2017 en tilskuddsordning for kommuner som huser ulverevir.

Tilskuddsrammen for 2021 var på totalt 20 millioner kroner.

Åsnes og Våler kommuner søkte på midlene og ble tildelt totalt 1 262 300 kroner til hver kommune. Disse pengene skal fordeles i 2022.

Dette er ikke en tilskuddsordning for erstatning.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til konfliktdemping.

Åsnes kommune har vedtatt en lokal tilskuddsordning hvor berørte næringsinteresser, organisasjoner eller privatpersoner med gode prosjekter kan søke om midler. Det er utarbeidet egne saksbehandlingsregler for tildeling av midler fra den åpne tilskuddsordningen.

Hvem kan søke? Lag og foreninger, organisasjoner eller enkeltpersoner

Hva kan det søkes om støtte til? Det kan søkes støtte til gode konfliktdempende prosjekter innen tilrettelegging for bruk av utmarka for allmennheten, turisme eller beite, informasjonsarbeid, næringsutvikling eller andre gode tiltak.

Hvordan kan det søkes? Søknad med beskrivelse av prosjektet og kostnadsoverslag/budsjett sendes til phl@vis.kommune.no innen 15.mars 2022.

Tilskuddsordningen for kommuner som har ulverevir er tatt ut av statsbudsjettet for 2022, så dette er trolig siste gangen det vil mulig for kommunen å lyse ut en slik tilskuddsordning.

Dersom du har spørsmål til tilskuddsordningen eller rundt mulige prosjekter, ta kontakt med Pia Helene Knøsen Lund på mail : phl@vis.kommune.no eller telefon 624 24017.

 

Saksbehandlingsregler Åsnes kommune (PDF, 94 kB)

 

Landbrukskontoret for Våler og Åsnes