"Kompani Solør" gjennomført i regi av ferieklubben

Ferieklubben i Åsnes gjennomførte denne uka sitt eget «Kompani Solør». Ungdommer i alderen fra 6. trinn til 10. trinn gjennomførte en hel dag med øvelser inspirert av tv-programmet «Kompani Lauritzen».

Person deler ut pokal til fire deltagere i "Kompani Solør". - Klikk for stort bilde

20 ungdommer fra Åsnes konkurrerte mot seks ungdommer fra Våler om heder og ære. Disse ble fordelt på seks Åsnes-lag og to Våler-lag. 

Alle lag gjennomførte ni øvelser og fikk poengscore fra 1 til 8 på hver øvelse. Disse poengene ble så lagt sammen før totalsummen ble fordelt på antall lag slik at man fikk et poengsnitt pr. lag. 

Her ble ikke bare oppgavebesvarelsen bedømt. Det handlet vel så mye om innsats, kvalitet og samarbeid. 

Da alle poengsummer var gått gjennom og snittet regnet ut, sto Våler som vinner. Ordfører Harry Vinje delte ut en vandrepokal som synlig bevis for seieren. 

Som arrangør av ferieklubben vil Åsnes kommune rette en stor takk til lokale virksomheter som bidro til å gjøre konkurransen mulig. Her er øvelsene og de som arrangerte dem:  

  • Toll, politi og brann:
  • Disse tre etatene hadde et felles case, med korte teorideler og praktiske øvelser

Toll stoppet en bil det viste seg å være narkotika i. Smugleren stakk fra stedet, og politiet ble koblet inn.

Politiet iverksatte ettersøk og gikk taktisk etter spor på stedet.

Det viste seg at smugleren hadde kollidert i en bil, som brant – og brannen måtte slukkes og personen reddes ut.

I tillegg ble det gjennomgått prinsipper for livreddende førstehjelp og sårbehandling.

En ekstra takk til Erling Birkely som var vår innleide «smugler» for dagen.

  • SLT-koordinator og Hof Østre JFF: Øvelse overlevelse – fiske
  • Åsnes Sanitetsforening og Åsnes sykehjem: Laken-strekk
  • Personlig trener Anette Mobakk: Fysiske tester
  • Sersjant Kaspersen: Sluttet orden og var dagens sersjant som ledet troppene og ga kommandoer gjennom dagen.
  • Midt-Hedmark brann og redningsvesen: Redning av person i vann
  • Røde Kors: Hjerte- og lungeredning
  • Ungdommer med sommerjobb i ferieklubben


Vi ønsker også å takke Sparebank 1 Østlandet for lån av startnummer.


Troppen møtte opp på rådhusplassen på Flisa klokka 09.00 tirsdag morgen. De forflyttet seg raskt til ungdomshuset på Flisa som var base gjennom dagen. Der ble de drillet i sluttet orden, fikk presentert spillereglene, ble delt inn i lag og valgte lagfører. Klokken 10 skulle alle lag være på plass på sin første post. Det var felles lunsj for alle midt på dagen, og målgang var ved ungdomshuset på ettermiddagen. 

Ferieklubben i Åsnes har fått midler til gjennomføring av ferieaktiviteter for barn og unge fra Gjensidigestiftelsen.