Koronavaksine

Åsnes og Våler har felles vaksinekoordinator og prosjektgruppe som jobber med vaksinering av befolkningen. Du kan selv registrere deg i vaksinekø. Les mer her. 

 

Prosjektgruppen og vaksinekoordinator har sammen med kommuneoverlegene utarbeidet detaljerte rutiner for ulike faser i vaksinearbeidet, og vi har plan for mottak, oppbevaring, innkalling og praktisk vaksinering av innbyggerne etter egne retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.

Sykehjemsbeboere får sin vaksine på sykehjemmet. Beboere i omsorgsboliger, bofellesskap og lignende vaksineres der de bor, mens resten av innbyggerne vil få informasjon om hvor de skal møte for vaksinering.

Vi vil ta direkte kontakt med alle i risikogruppene som har bostedsadresse i kommunen. Det vil da gis en konkret invitasjon til vaksinetid på legesenter etter hvert som vi mottar vaksinedoser.  

Er du 75 år eller eldre, har du fått følgende brev tilsendt i posten (PDF, 117 kB)

 

Pasientreiser dekker ikke transport til og fra vaksinasjon da vaksinering ikke kan defineres som helsehjelp. Det er derfor nødvendig at den enkelte kan ordne transport selv. Hvordan du løser transport, kan avtales da vi ringer.

Egenerklæringsskjema som er blitt sendt ut i posten skal tas med på vaksinasjonsdagen.

 

Vaksinen er gratis for alle, og vi vil ikke be om betalingsinformasjon i forbindelse med vaksinasjonen.

I tiden som kommer er det sannsynlig at mange blir utsatt for svindelforsøk som spiller på koronavaksinering. Får du sms eller epost om dette, bør du være nøye med sjekke hvem som er avsender. Gi ikke fra deg betalingsinformasjon.

 

Har du spørsmål om vaksine, kan du ringe koronatelefonen for Solør på 62956991.

Spørsmål som handler om vaksine besvares kl. 10 - 12 på hverdager.