Ledig stilling: Fagansvarlig for veg i kommunene Våler og Åsnes

Våler kommune, Tekniske tjenester, har ledig 100% fast stilling som fagansvarlig for drift og forvaltning av kommunale veger i Våler og Åsnes kommune.

. - Klikk for stort bilde 

Kommunene Åsnes og Våler har besluttet å etablere felles kontor for tekniske tjenester/samfunnsutvikling.  Omstillingsprosjektet er ikke ferdigstilt, men nytilsatt vil få fagansvar i begge kommunene.

Våler kommune vil bli vertskommune for tjenestene.

Tekniske tjenester i Våler kommune har ansvar for drift og forvaltning av vann og avløp, drift og forvaltning av kommunale eiendommer, byggesaker, medansvar for arealplaner, drift og vedlikehold av kommunale veier, grøntanlegg, kommunale avgifter, vaktmestertjenester, renhold og prosjekter innenfor vann/avløp og bygg. Det er totalt rundt 37 ansatte som jobber i enheten.

Det finnes 90 km kommunale veger og ca 10 km gang- og sykkelveger. Sommer- og vintervedlikehold av kommunale veger styres via rammeavtaler med private entreprenører. For øyeblikket har Våler kommune rammeavtale på prosjektering og drift av gatelys.

Tekniske tjenester i Åsnes kommune har ansvar for drift og forvaltning av vann og avløp, drift og forvaltning av kommunale eiendommer, byggesaker, medansvar for arealplaner, drift og vedlikehold av kommunale veier, grøntanlegg, kommunale avgifter, vaktmestertjenester, renhold og prosjekter innenfor vann/avløp og bygg. Det er totalt rundt 70 ansatte som jobber i enheten.

Det finnes 110 km kommunale veger og 20 km gang- og sykkelveger. Sommer- og vintervedlikehold kommunale veger styres via rammeavtaler med private entreprenører. For øyeblikket har Åsnes kommune rammeavtale på prosjektering og drift av gatelys. For avdelingen inngår også tilsyn med 17,5 km flomverk i samarbeid med lokale verkestyrer.

Rett person vil få mulighet til å påvirke stillingen og organiseringen av oppgavene framover. 

Opplysninger om stillingen

Ingeniør/tekniker har:

 • Ansvar for fag og rapportering til nærmeste overordnede.
 • Ansvar for oppfølging gjennom budsjett og planer
 • Skal være pådriver i driftskontroll og fagrutiner, gi støtte til overordnede i plan og budsjettarbeid og arbeide for å skape et godt arbeidsmiljø

 

Stillingens faglige ansvarsområde vil primært være:

 • Vegdrift
 • Grøntområde
 • Gatelys
 • Rammeavtaler
 • Innkjøp
 • Publikumskontakt
 • Kontakt med entreprenører
 • Saksbehandling etter Vegloven
 • Anbudskonkurranser/kontrahering
 • Sekretær i trafikksikkerhetsutvalget

 

Spesielt og i tillegg for Åsnes kommune:

 • Tilsyn av flomverker
 • Prosjekt: Privatisering av kommunale veger

 

Ønsket kompetanse

Vi søker en person som:

 • Er utviklings- og kunnskapsorientert, faglig nysgjerrig og kvalitetsbevisst
 • Er strukturert og ansvarsfull
 • Er initiativrik, med relasjonsbyggende egenskaper og evne til å fungere i team og nettverk
 • Har utdannelse som tekniker/ingeniør eller tilsvarende
 • Relevant arbeidserfaring
 • Har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Har evne til å arbeide fleksibelt, målrettet og strukturert
 • Har gode datakunnskaper

 

Vi tilbyr:

 • En variert stilling med mange utfordringer
 • Lønn etter avtale

Hos oss får du:

 • Motiverende og utviklende prosjekter med flerfaglige utfordringer og teamarbeid
 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Fleksitidordning
 • Tilsetting på kommunale vilkår med god pensjonsordning gjennom KLP

LES MER OM STILLINGEN OG HVORDAN DU SØKER HER

 

Nærmere opplysninger om stillingen får en ved å henvende seg til:

Leder for tekniske tjenester i Våler kommune: Marit Ekeberg på telefon 90 12 18 88.

Velkommen som søker!