Legesenteret trenger flere tilkallingsvikarer som legesekretær

Åsnes legesenter har i sommer og høst hatt lange ventetider på telefon med vanskeligheter for publikum med å komme gjennom. Det er meget beklagelig og noe Åsnes kommune ønsker å unngå.

Klikk for stort bilde 

Grunnen til at det er blitt slik er sammensatt. Blant helsesekretærene har det vært permisjoner, noen sykemeldinger og ferieavvikling som har gjort at det har vært færre på jobb enn det skulle ha vært.

I tillegg må personell som i utgangspunktet arbeider ved Åsnes legesenter bidra i driften av korona-senteret på Haslemoen. Legesenteret avgir personell hver eneste dag til driften av korona-senteret.

Noen pasienter er der kun for å ta korona-test, men alle som har symptomer på halsbetennelse, forkjølelse, influensa eller infeksjonssykdommer blir henvist dit. Legesenteret henviser folk til Haslemoen hver dag, for pasienter med for eksempel rennende nese eller som nyser, får ikke komme inn på legesenteret på grunn av infeksjonsfaren.

Å bygge opp beredskap krever tid og ressurser. Selv om det ikke er mye korona-smitte i Solør, får vi mange og stadig nye pålegg fra nasjonale myndigheter. Dette er nasjonale retningslinjer som gjelder hele landet, og de gjelder uansett hvor mange eller hvor få som er smittet i en kommune.

Å tilpasse seg etter og følge alle disse retningslinjene og påleggene tar tid og legger beslag på svarkapasitet på legesenteret.

 

Et mangfold av oppgaver

Korona-pandemien kom midt i den perioden da legesenteret var i ferd med å etablere seg. Da måtte driften endres radikalt før den hadde rukket å finne sin form. Åsnes legesenter er et resultat av flere ulike virksomheter som er slått sammen. Å finne fram til en optimal måte å drive denne nye, samlede virksomheten på, fikk man aldri sjansen til i vår.

Et helt sentralt element her, er tilstrekkelig grunnbemanning som er tilpasset den daglige driften. Den tar det tid å få på plass.

I tillegg til at personellet driver koronasenteret, skjer det mye på et legesenter som publikum ikke ser. Når ambulansen kommer inn til legesenteret, må pasientene denne har med seg tas hånd om. Det er en oppgave for helsesekretærene og noe som ikke er synlig fra venterommet.

Helsesekretærene skal også utføre tjenester for legene samtidig som de bistår publikum, både de som er til stede på legesenteret og de som tar kontakt via telefon eller digitale kanaler. Helsesekretærene sitter med andre ord ikke i ro og venter på at telefonen skal ringe.

Helsesekretærer gjør mer enn å svare i telefonen. Skjer det uforutsette ting, må de snu på hælen og løse situasjonene som oppstår.

 

Søker tilkallingsvikarer

Planlagt grunnbemanning ved Åsnes legesenter er åtte helsesekretærer. Alle åtte må være på jobb hver dag for at legesenteret skal fungere som planlagt. Dette er fordelt på to i resepsjonen, to på skiftestue, to til å svare i telefon og to på laboratoriet.

Legesenteret åpnet 27. januar, og at åtte helsesekretærer var på plass samtidig, fikk vi kun anledning til i en kort periode i overgangen februar/mars.

Ettersom koronaen kom og endret forutsetningene for den daglige driften, fikk vi aldri sett hvordan dette fungerte. Vi fikk aldri anledning til å evaluere det hele. Planene er altså å ha åtte helsesekretærer, men hvorvidt det reelle behovet er f.eks. ni helsesekretærer, må vurderes fortløpende.

Det positive i starten av oktober, er at vi får inn en vikar. Dermed blir det tettet et gap.

Noen av de vikarene vi har kan få tilbud om fast stilling dersom det blir tilført økonomiske midler i neste budsjettperiode. Det vil budsjettprosessen i høst avgjøre.

Tilgangen på helsesekretærvikarer er begrenset, og det er utfordrende å få tak i nok vikarer. Det er få faste helsesekretærstillinger i Norge, og dermed er personene med rett kompetanse ofte sysselsatt i andre jobber.

Vi trenger å bygge opp et nettverk med tilkallingsvikarer, for vi har et stort behov for helsesekretærer som kan steppe inn ved behov. Vi har ingen faste stillinger å tilby pr i dag, men vi trenger vikarer for kortere eller lengre engasjement.

 

Bestill time med tekstmelding

Vi oppfordrer alle til å ta i bruk måter å kommunisere med legesenteret som ikke forutsetter bruk av telefon.

E-konsultasjon kan nå gjøres med fastleger, vikarleger og LIS-leger (turnusleger).

Hvis man går til helsenorge.no, velger «Logg inn» i øvre høyre hjørne og logger seg inn, er det mange gode forklaringer til hvordan man går videre for å bruke e-konsultasjon.

Du kan også bestille time ved Åsnes legesenter ved å sende en tekstmelding:

Send følgende til nummeret 2097: ÅSNES fødselsdato, ditt navn, grad av hast

F.eks: ÅSNES 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

(Unngå sensitiv informasjon). Kr. 6,- per mottatt melding.

Hvis alle som behersker bruken av slike verktøy tar dem i bruk, vil det frigjøre betydelige mengder kapasitet for å hjelpe eldre og andre som ikke føler at de behersker telefon og data godt nok til å få gjennomført sine ærender på denne måten, og som derfor ringer i stedet.

Vi oppfordrer også til at du som ringer er tydelig, konsis og kortfattet når ditt ærend skal beskrives. Folk er forskjellige, så selvfølgelig skal man slippe å føle stress når man er i kontakt med Åsnes legesenter. Men det er gjerne slik at noen tar seg god tid når de har kommet gjennom på telefonen. Det medfører at nestemann må vente lenger i telefonkøen.

 

Utskjelling løser ingenting

Det skjer at helsesekretærene våre blir utskjelt på telefonen. Det er ikke greit, for det gjør noe negativt med arbeidsdagen, arbeidslysten og prestasjonsevnen for de ansatte. Og det gir ikke bedre service.

Vi oppfordrer alle som ringer til å ha en vennlig, respektfull og konstruktiv tone. De som svarer gjør sitt beste for å hjelpe deg.

Vi må bare beklage at ventetiden for alle som har kontaktet legesenteret har vært som den har vært. Dette er noe alle føler på, for de ansatte har ikke fått hjulpet alle slik som de ønsker.

Vi jobber kontinuerlig med å løse problemene. Vi har lykkes med å få på plass vikarer etter hvert og sikter på at legesenteret skal fungere like godt som det er ment. Vi håper at vi snart skal være i mål og kunne imøtekomme henvendelser på en god og ryddig måte der vi hjelper folk. Det er det vi tilstreber.