Medlemmer til fallviltgrupper søkes

Landbrukskontoret for Våler og Åsnes søker etter nye medlemmer i fallviltgruppene for både Våler og Åsnes.

Klikk for stort bilde 

Landbrukskontoret for Våler og Åsnes søker etter erfarne storviltjegere for deltakelse i fallviltgruppene for både Våler og Åsnes. Håndtering av fallvilt er en kommunal oppgave og medlemmene i en fallviltgruppe er kommunens ettersøkspersoner for skadet vilt, fallvilt og skadegjørende hjortevilt.

Søkerne må være villig til å ta nødvendige kurs for å bli godkjent offentlig ettersøksekvipasje. Det kan også være aktuelt med andre relevante kurs. Det er ønskelig at søkerne har egen godkjent ettersøkshund.

Fallviltgruppene skal kunne rykke ut på kort varsel når som helst på døgnet, utføre nødvendig ettersøk, foreta eventuell avliving og ivareta verdiene av viltet.

Fallviltgruppene for Våler og Åsnes samarbeider tett så oppdrag i begge kommuner må påregnes. Da fallviltgruppene skal kunne respondere raskt, må vedkommende være bosatt i Våler eller Åsnes. Søkerne må ha tilgang til bil med hengerfeste.

Medlemmene av fallviltgruppene er ikke ansatt i Våler eller Åsnes kommune, men inngår oppdragsavtale med kommunen og godtgjøres for medgåtte timer og kjøregodtgjørelse for hvert enkelt oppdrag.

Vedkommende må kunne kommunisere godt med politi, trafikanter og kommune.

Kvinnelige jegere oppfordres til å søke.

Søknad sendes: Landbrukskontoret for Våler og Åsnes v/ Pia Lund, Vålgutua 251, 2436 Våler eller epost : phl@vis.kommune.no

Kontakt gjerne Pia Lund for mer informasjon.

 

Søknadsfrist 10. desember 2021