Melding fra Åsnes legesenter

Ved Åsnes legesenter har vi for tiden svært presset kapasitet på grunn av midlertidig legemangel. Dette skyldes sykefravær og dagens fastlegekrise i Norge. På bakgrunn av dette har ikke legene kapasitet til å håndtere alle oppgavene og vi er derfor nødt til å prioritere henvendelser som gjelder potensielt alvorlig sykdom, og nedprioritere henvendelser som kan vente, ikke er potensielt alvorlige, eller som ikke har med sykdom å gjøre.

Pasienter uten fastlege i Åsnes kommune vil ikke få legetime bortsett fra ved akutt sykdom.

I første omgang vil dette vare ut april 2022.

For å vurdere hvilke henvendelser som kan vente og hvilke henvendelser som ikke kan vente, må du ringe til legesenteret. De ansatte ved legesenteret vil i samråd med deg avgjøre om din henvendelse kan vente eller ikke.

Hvis en allerede oppsatt timeavtale hos legen må flyttes, vil du få beskjed om det.

Alle forespørsler om resept vil bli håndtert som vanlig.

Åsnes legesenter holder åpent hver dag til vanlige tider, både på telefon og i våre lokaler.

Vi ber om forståelse for situasjonen som er oppstått, og vi jobber konstant med å løse det til det beste for både pasienter og ansatte ved Åsnes legesenter.