Næringslivet inviteres til samfunnsplanlegging

Åsnes kommune er i gang med å utvikle ny samfunnsdel til kommuneplanen. Kommuneplanens samfunnsdel er det viktigste verktøyet for kommunens helhetlige planlegging. Derfor inviteres ulike interessegrupper til å komme med sine innspill. 1. juni arrangeres det et møte rettet mot næringslivet i Åsnes. 

Alle næringsdrivende i Åsnes inviteres til å delta i kommunens framtidsplanlegging!

· Hva er det første du tenker på må til for å kalle Åsnes en næringsvennlig kommune?

· Hvordan kan kommunen, sammen med næringslivet, legge til rette for at dagens næringsliv opprettholder og styrker sin konkurransekraft?

· Hvordan skal Åsnes være attraktiv nok for å tiltrekke seg bedrifter som kan være bærekraftige?

· Hvordan kan regionen innrette sine utdanningsinstitusjoner for å sikre fremtidens behov for kompetent arbeidskraft?

Vi ønsker å høre din stemme, du som er næringsdrivende i Åsnes. Hva mener du må til?

 

Tid: 1. juni 2023 kl. 18-21

Sted: Kvisle herregård, Hofvegen 489, Arneberg

 

Jon Kristiansen, regiondirektør i NHO Innlandet. - Klikk for stort bildeJon Kristiansen, regiondirektør i NHO Innlandet. Moment Studio

 

Program:

· Ordfører Kari Heggelund ønsker velkommen.

· Sektorleder for samfunnsutvikling, Morten Wenstad, informerer om planprosessen.

· Regiondirektør i NHO Innlandet, Jon Kristiansen, innleder omkring temaet og setter oss i stemning.

· Deltakerne får rik mulighet til å påvirke gjennom drøftinger i grupper.

· Enkel servering

 

Påmelding innen 26. mai på e-post: Morten.Wenstad@asnes.kommune.no