NAVs brukerutvalg er aktivt igjen

Etter en periode uten aktivitet er nå NAVs brukerutvalg på banen igjen.

Brukerutvalget for NAV-kontor er et rådgivende organ som skal medvirke til forbedring og kvalitetsutvikling av tjenestene i NAV på systemnivå.

Brukerutvalget skal sikre at brukernes erfaringer med NAVs tjenester blir tatt hensyn til i utviklingen av virksomheten.

For nærmere info, ta kontakt med leder for rådet, Arne Skymoen.