Nødfôring av rådyr krever tillatelse

Som et tiltak for å hindre spredning av skrantesyke er det forbudt å fôre hjortevilt i hele landet. Men dispensasjon kan gis hvis man søker om tillatelse til nødfôring.

Mattilsynet kan gi dispensasjon til nødfôring i områder der det ikke er påvist smitte av CWD (Chronic Wasting Disease = skrantesjuke). I vårt område er det ikke påvist noen tilfeller. 

For å få tillatelse til kortvarig nødfôring må man søke Mattilsynet via landbrukskontoret.

 

 

Søknadsskjema med kart som viser ønskede fôringsplasser sendes

Landbrukskontoret for Våler og Åsnes

Vålgutua 251

2436 Våler

eller på mail til viltforvalter Pia Knøsen Lund, phl@vis.kommune.no

Alle punkter i skjemaet MÅ være utfylt! Husk kart! 

Godkjente fôringsplasser skal ha tilsyn/overvåkes daglig. Oppdages skadde eller syke dyr, skal fallviltgruppa kontaktes umiddelbart.

 
Vinteren kan være en vanskelig tid for rådyra, og mange steder er det nå krevende forhold med mye snø og minusgrader. 

Her kommer noen råd rundt fôring: 

• Ikke legg fôringsplassen slik at dyra må krysse trafikkerte veier.

• Kornavrens og havre er mat rådyr setter pris på, men det kan være kraftig kost for rådyrene.

• Fint høy, gjerne med mye innslag av kløver, er bra fôr, men oftest er det brød og grønnsaker, som potet, gulrot og kålrot, og avfall fra grønnsaksbehandlingen, som blir lagt ut. Kun norskprodusert høy er tillatt lagt ut.

• Det er viktig at alt av frukt og grønnsaker som legges ut, serveres i små biter.  

• Pass på at muggent brød ikke legges ut.  

• Det kan også felles trær av osp, selje eller rogn.

• Et fint tiltak er å kjøre løyper eller tråkke spor slik at dyrene kan gå til og fra fôringsplassen uten å bruke så mye energi.  
         

FALLVILTGRUPPA ÅSNES: 91 87 12 22  

VILTFORVALTER PIA LUND  62 42 40 17/ 99 10 77 80

MATTILSYNET    22 77 78 36  

 

Fôring av rådyr som ikke er omsøkt eller har fått tillatelse fra Mattilsynet er fortsatt FORBUDT!