Nødvarsel testes 14. juni kl. 12

Onsdag 14. juni klokken 12 testes Nødvarsel på mobil og tyfonene (Sivilforsvarets varslingsanlegg) over hele Norge i en felles nasjonal varslingsprøve. Det betyr at mobiltelefoner i hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal, samtidig som varslingsanleggene uler. 

Tekst om nødvarsel vist på display til en mobiltelefon. - Klikk for stort bilde

Onsdag 14. juni klokken 12 tester politiet Nødvarsel på mobil over hele landet (inkludert Svalbard) samtidig som Sivilforsvaret tester tyfonene/varslingsanleggene med signalet "Viktig melding – søk informasjon"

Testen gjennomføres for å gjøre befolkningen kjent med systemet og for å sjekke at det fungerer som det skal.

Nødvarsel når ut til alle kompatible mobiltelefoner som er slått på og har dekning på 4G/5G.

Telefoner som får testen vil vibrere og spille av en høy lyd i ca. 10 sekunder samtidig som det kommer opp en tekst på norsk og engelsk foran på skjermen.

Testen vil overstyre lydløs og andre innstillinger på telefonen. (For å ikke få varselet må telefonen skrus helt av eller settes i flymodus i god tid før og etter klokken 12.)

Teksten i varselet beskriver at dette er en test og at du ikke trenger å gjøre noe. For mer informasjon om testen, gå til nødvarsel.no.

De som kjører bil når testen kommer må la varselet ringe ut, og stoppe før du tar fokus vekk fra veien.

Sørg for at telefonen din er oppdatert med nyeste programvare, ellers kan det være en årsak til at du ikke vil få et varsel.

Det er ikke alle telefoner som kan motta Nødvarsel. Du kan sjekke på nødvarsel.no om din telefon er kompatibel.

Informer gjerne personer i familien som kanskje ikke har fått med seg at det kommer en test. Det kan være eldre, barn eller personer som kanskje ikke forstår norsk. Det finnes mye informasjonsmateriell på mange ulike språk tilgjengelig.

Tilbakemeldinger på testen kan registreres i et eget skjema på nødvarsel.no