Ny runde med bredbåndskartlegging

Vi ønsker dokumentasjon av internetthastigheten i åtte områder i Åsnes. Til det trenger vi DIN hjelp. 

Åsnes kommune planlegger å søke om Nkom-midler 2019 for utbygging av bredbånd til resterende husstander i kommunen.

I den forbindelse ønsker vi at innbyggerne i åtte områder av kommunen bidrar med dokumentasjon av hastigheten på dagens bredbåndsdekning der de bor.

Fredag 4. januar 2019 har ildsjeler i ulike deler av kommunen vært samlet på et informasjonsmøte angående innsamling av slik dokumentasjon.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) forvalter en støtteordning som heter «Nasjonal stønad til breibandsutbygging».

Åsnes kommune har søkt tilskudd fra denne ordningen tidligere år. Det har resultert i at vi til nå har fått 7,2 millioner kroner i tilskudd til utbygging av fiber.

Dette svært positive utfallet skyldes ikke minst supergodt engasjement fra grenderåd og befolkningen i de områdene som hjalp til med dokumentasjon.

 

Nå er det tid for en ny runde.

På møtet 4. januar ble nye aktuelle utbyggingsområder for fiber presentert. Disse danner grunnlaget for en ny søknad til Nkom.

 

De nye utbyggingsområdene er:

  • Såset – Haslemoen – Sjølie
  • Vestre Gjesåsveg m omegn
  • Østre Gjesåsveg m omegn
  • Holtet – Øvre Flisbrua – Vermundsjøen
  • Knappom – Sletta
  • Velta – Tyskeberget
  • Tysken – Peistorpet – Linna
  • Hof Finnskog

 

For disse områdene vil det bli søkt om Nkom-midler. Søknadsfristen for kommunen er 1. mars, og tildelingen skjer i september 2019.

 

Kart over områdene finner du i kunngjøringen av høringen for Nkom-søknaden.

 

Noen ildsjeler har tatt på seg oppgaven med å være primus motor i de ulike områdene. Disse oppsøker innbyggerne for å samle inn dokumentasjon i form av et spørreskjema og i form av skjermdumper av fartsmålinger utført av innbyggerne selv.

Appen «Nettfart» er særdeles godt egnet til dette formålet, og vi ber om at det er denne appen som blir brukt. Innbyggerne kan sende inn skjermdumper av sine målinger til bredband@asnes.kommune.no og skrive adressen der målingen er foretatt i emnefeltet til eposten.

 

 

Slik ser appen "Nettfart" ut

 

Det er skjermdump av denne siden med detaljert og oversiktlig informasjon vi ønsker tilsendt.

 

Velg middels størrelse på bildefilen du sender.

 

Erfaringer tilsier at beste tilgjengelige internett-tilgang på hver enkelt adresse er mye dårligere enn hva de teoretiske kartene fra leverandørene tilsier.

Denne dokumentasjonsjobben må vi være ferdige med innen 15. februar.

Dette fungerte godt i fjor, da tilsvarende dokumentasjon i form av fartsmålinger ble samlet inn.

Det er et krav i denne ordningen at informasjon om planlagte geografiske søknadsområder legges ut på høring, slik at alle interesserte parter kan få komme med sine innspill til kommunen.

Høringsbrevet finner du her

 

Disse åtte områdene omfatter cirka 850 husstander. Hvis vi klarer å få bredbånd i disse områdene, vil 100 prosent av husstandene i Åsnes kommune ha tilgang til høyhastighets bredbånd.

 

Offensivt kommunestyre

Kommunestyret har vedtatt at et av de viktigste satsingsområdene for Åsnes kommune er å få tilrettelagt for utbygging av høyhastighets bredbånd.

Kommunestyret har avsatt 10 millioner kroner til formålet.