Ny tilskuddsordning for reiselivsnæringen fra Innovasjon Norge

Klikk for stort bilde   

Koronakrisen har store konsekvenser for reiselivsnæringen. Nå kan reiselivsbedrifter i Norge søke om inntil 80 prosent tilskudd avgrenset oppad til fem millioner kroner per bedrift.

Du må kunne dokumentere omsetningssvikt for å kunne søke

Reiselivsaktører må kunne dokumentere minimum 30 prosent gjennomsnittlig omsetningssvikt for månedene juni, juli og august sammenlignet med samme periode i fjor for å kunne søke. Omsetningssvikten må kunne dokumenteres av regnskapsfører eller revisor.

Innovasjon Norge åpner for å sende inn søknader først fra 15. august 2020, slik at søker kan dokumentere omsetningssvikt for juni og juli før søknaden sendes inn. Det vil være mulig å ettersende dokumentasjon på omsetningssvikt for august.

Hva slags prosjekter kan få finansiering?

Omstillingsprosjektet skal ligge frem tid, og kostnadene som skal dekkes er fremtidige kostnader, og ikke allerede påløpte kostnader. Ordningen skal skaffe likviditet til fremtidige omstillingsprosjekter som reiselivsbedriftene ikke vil kunne gjennomføre uten støtte.

Konkret skal tilskuddet finansiere:

Omstillingskostnader bedriftene vil måtte bære i tilknytning til å opprettholde kundetilbudet i en periode der kundegrunnlaget er begrenset

Ekstraordinære kostnader til smitteverntiltak

Tilpasning av virksomheten til kundegrupper med endrede behov og preferanser

Hvem kan søke?

Små-, mellomstore og store bedrifter innenfor reiselivsnæringen i hele landet, inkludert Svalbard, som opplever betydelig likviditetsmangel eller bortfall av likviditet.

Reiselivsnæringen omfatter i denne forbindelse sektorene med tilhørende næringskoder :

overnatting (NACE 55)

attraksjon/aktivitet (NACE 90, 91 og 93)

formidling (NACE 79)

transport (NACE 49 (ex. 49.32 og 49.42), 50 og 51 (ex. 51.22))

servering (NACE 56) hvor opplevelse er en sentral del av tilbudet

utleie- og leasingaktivitet (NACE 77).

Hvem kan ikke søke?

- Klynger som er/har vært tatt opp i programmet Norwegian Innovation Clusters (NIC)
- Bedrifter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019. 

For mer informasjon se  Innovasjon Norge