Nye lokaler for NAV Solør

NAV Solør har fra våren 2023 gjennomført en anskaffelsesprosess for nye permanente lokaler. Denne prosessen er nå ferdig.

Lindeberg og Ruud Eiendom AS vant denne prosessen.

Adressen er Negardsvegen 1, 2270 Flisa, samme sted som NAV Åsnes var tidligere.

Leieavtale vil bli signert 15.12.2023, med forbehold om at Statsforvalteren i Innlandet godkjenner inngåelse av leieavtale på vegne av kommunen. 

Etter planen skal NAV Solør flytte inn i nye lokaler fra 01.01.25.