Nye ungdommer sprer hverdagsglede

Pulje to med lokal ungdom med kultursommerjobb har begynt sitt arbeid. Hulda, Even og Vici er godt i gang med å spre hverdagsglede i lokalsamfunnet.

. - Klikk for stort bildeHulda Pauline Mamen-Greger (14), Even Wroldsen (19) og Vici Furuberg-Langerud (14) sprer hverdagsglede i uke 31 og 32.  

For første gang tilbyr vi fem ungdommer kultursommerjobb i Åsnes kommune. To lokale ungdommer hadde tilsvarende jobb tidligere i sommer. Nå er Hulda Pauline Mamen-Greger (14), Even Wroldsen (19) og Vici Furuberg-Langerud (14) i gang. De skal spre hverdagsglede i uke 31 og 32.

Målet er å gi ungdom mellom 13 og 19 år arbeidserfaring i kulturelle og kreative arbeidsoppgaver og bidra i nærmiljøet. Ungdommene som har fått kultursommerjobb skal planlegge og gjennomføre egne prosjekter der de sprer hverdagsglede. 

Bidrag til nærmiljøet

De tre begynte arbeidsperioden sin denne uka med besøk på Sønsterud barnehage for å utføre ansiktsmaling og dele ut frukt. Videre kommer aktivitet ved Åsnes sykehjem, SFO og Bashammeren barnehage.

. - Klikk for stort bildeDen første dagen besøkte kultursommerjobberne Sønsterud barnehage. 

De tre er godt synlige med egne t-skjorter med «Hverdagsglede» påskrevet på ryggen.

Fra forgjengerne har de fått tips om å planlegge godt, så det ikke blir dager uten innhold.

− Vi ønsker at ungdommene selv skal planlegge og gjennomføre små prosjekter som skaper hverdagsglede og som bidrar i nærmiljøet. Hvordan de skal spre hverdagsglede, er det opp til ungdommene selv å finne ut av, sier prosjektleder og biblioteksjef Melissa Solvang.

Første pulje gjorde seg sine erfaringer med at det lønner seg å planlegge i god tid og ha en reserveplan hvis for eksempel været skulle bli dårlig.

− Dette er kreative ungdommer som har lyst til å jobbe. Denne gangen er de tre stykker, så nå kan de spre ekstra mye hverdagsglede. Vi får vist fram disse flotte ungdommene til lokalsamfunnet, og vi får vist disse ungdommene kommunen som arbeidsplass. Kultursommerjobben gir dem innblikk i arbeidslivet og prosessen med å søke en jobb.

. - Klikk for stort bilde 

. - Klikk for stort bilde 

Kreative ungdommer

Det var tretten søkere til kultursommerjobbene. Mange søkere var inne til korte samtaler der de ut ifra sine interesser og erfaringer presenterte sine tanker og ideer knyttet til å spre hverdagslede. Søkerne måtte også si noe om hva som gjør dem glade.

− Vi som var med i rekrutteringen av ungdommene er skikkelig imponerte over kreativiteten og entusiasmen som de viste og måten de presenterte sine tanker på, sier Solvang.

Ungdommene som fikk tilbud om sommerjobbene har hatt et møtepunkt der de delte sine ideer med hverandre og begynte planleggingen av hva de ønsker å bidra med i nærområdet. Erfaringene fra møtet er at en idé blir enda bedre når den presenteres, deles og utvikles sammen med andre.

 

Arbeidshverdagen

Ungdommene som har fått kultursommerjobb møter hver dag på biblioteket. Der møter de prosjektleder og biblioteksjef Melissa Solvang. På biblioteket planlegges dagen før de reiser ut og gjennomfører aktivitetene de har planlagt sammen.

− Etter endt arbeidsdag skal planene for dagen evalueres. Hva er de fornøyd med – og hva ville de ha endret på dersom de skulle gjennomføre noe lignende igjen. På denne måten får vi en god oversikt over erfaringer og får flere gode innspill til neste gruppe som skal jobbe.

. - Klikk for stort bilde 

Ønsker med kultursommerjobb

Målet med kultursommerjobbene er å gi ungdom deres første arbeidserfaringer. Sommerjobbene finansieres av prosjektpenger fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 

Å ha sommerjobb er en viktig erfaring og manges første møte med arbeidslivet. Derfor har det vært viktig for Åsnes kommune å ha en så lik prosess som mulig sammenlignet med andre, faste stillinger i kommunen. Hvis ungdommene en gang i framtida søker på faste stillinger i kommunen, vil de dermed være rustet til å kjenne igjen prosessen de skal igjennom med søknad, samtale om stillingen, arbeidsavtaler og arbeidsoppgaver.

Åsnes kommune gir hver sommer ungdommer tilbud om sommerjobb, og dette er noe som er viktig for at vi skal få vist frem oppgavene og jobbene som er i en kommune.