Nytt kommunenummer - matrikkelen midlertidig stengt

Fra 1. januar 2020 er kommunenummeret til Åsnes kommune 3418. I dag er kommunenummeret 0425.

Klikk for stort bilde  

Sammenslåingen av fylkene Hedmark og Oppland fra 1. januar 2020 medfører at alle kommuner i det nye fylket Innlandet får nye kommunenummer.

Stortinget vedtok 8. juni 2017 at 109 kommuner slås sammen til 43 nye kommuner, og at 13 fylkeskommuner blir til seks nye fylkeskommuner. Hovedregelen er at alle nye kommunene og fylkeskommunene får nye kommune- og fylkesnummer. Sammenslåing av fylkeskommuner gjør det også nødvendig å fastsette nye kommunenummer til alle kommunene i det nye fylket, da de to første sifrene i et kommunenummer viser til fylke. 

Stenging av matrikkel og grunnbok

Nye fylkes- og kommunenumre fra 1.1.2020 vil kreve store endringer i matrikkelen og i grunnboka. I den forbindelse vil disse være stengt i en periode rundt årsskiftet 2019/2020.

Matrikkelen er det offisielle registeret over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. Grunnboka er det offisielle registeret over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og borettslagsandeler.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om oppretting av ny matrikkelenhet, endring av eksisterende enhet, adressering, bygningsregistrering eller lignende i perioden fra nå og til slutten av desember.

Saker som omhandler konsesjonsvedtak og egenerklæringer om konsesjonsfrihet må være registrert i konsesjonsmodulen (føres av landbrukskontoret) innen fredag 13. desember. For egenerklæringer mottatt i kommunen etter 13. desember gjelder egne regler. 

Ta kontakt med landbrukskontoret i Våler og Åsnes angående dette.

 

www.kartverket.no har mer informasjon om regionreformen og konsekvenser av den midlertidige stengingen av matrikkel og grunnbok.

Kontaktinfo

Jarle Skoglund
Ingeniør
E-post
Telefon 62 95 66 73
Mobil 915 78 082
Stein Magnus Moen
Ingeniør
E-post
Telefon 62 95 66 69
Mobil 415 68 133