Oppfordrer til elektronisk kontakt med Åsnes-legene

Oppsummering av registrerte henvendelser hittil viser at det fortsatt ikke er noen registrert med smitte av covid -19 i Åsnes.

 

Kommuneoverlegene i Åsnes oppfordrer pasientene tilhørende Åsnes legesenter å benytte seg av E-konsultasjon og E-kontakt der det er mulig. Dette for å redusere smittefare og press på telefon.

Dette er tilgjengelig via helsenorge.no. Man må opprette dialog med fastlege for å kunne benytte tjenesten.

Pasientene har kun tilgang til den fastlegen de står registrert på.

Vikarleger har dessverre ikke tilgang i nåværende system.

Hvis ting haster, må man ringe legekontoret.