Pårørendeskole for pårørende til personer med demenssykdom

I høst blir det gjennomført undervisningstilbud til deg som er pårørende til en person med en demenssykdom.

Pårørendeskolen går over fem kurskvelder med ulike temaer som er/kan være relevante for pårørende. 

Det kan være den som bor sammen med en person med demenssykdom, barn eller barnebarn – eller andre nære til personer med demens.

Pårørendeskolen er et interkommunalt samarbeid mellom Våler kommune, Åsnes kommune og Våler og Åsnes demensforening. To av kveldene er i Åsnes, og tre i Våler.

Hvis noen har problemer med å komme i fra for å delta, oppfordres de til å ta kontakt så vi kan finne en løsning på det.  

Hvorfor pårørendeskole? 

Mange undersøkelser viser at pårørende til personer med demens har et stort behov for kunnskap, hjelp og støtte i forhold til å være pårørende. Kurset vil gi mye informasjon og mulighet til å dele erfaringer med andre pårørende.

Målsetting for pårørendeskolen

  • Å gi pårørende til personer med demens økt kunnskap og forståelse for demenssykdommene.
  • Å bedre kvaliteten på samværet med den syke, både hjemme og på institusjon.
  • Å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til familie og venner.
  • Å gi kunnskap om lover og rettigheter og hvordan forholde seg til offentlig hjelpeapparat.

 

Kursprogram 2023

Om demens – årsak – symptomer – behandling. Hva vet vi i dag?

Foredragsholder er lege Bjørn Lichtwarck.

Hvordan mestre hverdagen. Samvær og samhandling.

Sorg og tap v/prest Jona Jonsdottir

Hvordan kommunisere med personer med demens? Ulike faser og situasjoner. Økonomi og fremtidsfullmakt.

«Må lære meg å melke kuer». Vi får besøk av forfatter Freddy Kjensmo, som er pårørende til sin far som fikk en demensdiagnose.

Tilbud og tiltak på ulike nivåer. Pårørendes muligheter for deltagelse og informasjon.

Ved demenskoordinator – ergoterapeut – lege – leder hjemmetjenesten.

Det settes av 1 time til gruppesamtaler.

(Med forbehold om eventuelle endringer i programmet.)

 

Timeplan:

1800 – 1930       Forelesninger av fagperson/pårørende.

1930 – 2000       Kaffepause

2000 – 2100       Gruppesamtaler knyttet til dagens tema og egen situasjon.

(Første kveld starter med registrering fra kl. 1745)

 

Praktiske opplysninger 

Sted:  

Frøyastua på Nedre Kjølen bo- og aktivitetshus, Frøyas gate 8, Flisa

Dagsenteret ved Våler omsorgssenter, Kornmagasinvegen 51, Våler.

 

Start: 7. september 2023

Varighet: Fem kurskvelder

Tid: Kl. 1800 - 2100       

Påmelding/informasjon:     

Nasjonalforeningen for folkehelsen, Fylkeskontoret for Innlandet

Kornsilovegen 54, 2316 Hamar

Tlf.: 62 51 79 10

E – post:   Innlandet@nasjonalforeningen.no        

Ved spørsmål, kontakt Mona Skara, demenskoordinator i Åsnes, på telefon 40882165.

                                              

Påmeldingsfrist: 31. august

Pris: Kr. 300,- pr. deltager. Faktura blir tilsendt ved påmelding.