Planforslag til offentlig ettersyn: Kaffegata 27

Detaljreguleringsplan for Kaffegata 27 er lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for å komme med uttalelse til planforslaget er 03.11.2023.

Kartutsnitt for Kaffegata 27 - Klikk for stort bilde

Utvalg for samfunnsutvikling vedtok, i sak 030/23, den 04.09.2023, å legge forslag til detaljreguleringsplan for Kaffegata 27, plan-id 2023003, ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse med opptil 12 boenheter, i form av lavblokk på gnr. 95, bnr. 134. Planområdet ligger vest for Kaffegata, sør for Flisa stormarked.

Planforslaget med tilhørende dokumenter kan ses på www.arealplaner.no.

Frist for å komme med uttalelser til planforslaget er satt til 03.11.2023.

Eventuelle uttalelser sendes pr. post til Åsnes kommune, Rådhusgata 1, 2270 Flisa, eller pr. e-post til post@asnes.kommune.no.